Yoga

Yoga på Klinten

Anmälan till kurser görs till:  
michelle@yogamagasinet.se 

eller via sms till 076 4225926

Till hemsidan"Yoga ger en ökad kroppsmedvetenhet, minskad muskulär spänning, förbättrad sömn, sänkt blodtryck mm. Yogans filosofi kan också tillföra ett nytt förhållningssätt till dig själv och omvärlden som kan inspirera till nya sätt att tänka och reagera"


Minskad stress

Yoga minskar de fysiska effekterna av stress på kroppen och sänker nivåerna av stresshormonet kortisol. Andra fördelar är sänkt blodtryck och hjärtfrekvens, förbättrad matsmältning, bättre immunförsvar och minskade symptom på ångest, depression, trötthet, astma och sömnlöshet.

Smärtlindring
Studier har visat att asanas (övningar), meditation eller en kombination av de två minskar smärta. Vissa utövare rapporterar även att känslomässig smärta kan lindras genom att praktisera yoga.

Bättre andning
Med yoga lär du dig att ta långsammare, djupare andetag. 
Det bidrar till att förbättra lungfunktion, avslappning och att öka mängden syre i kroppen.

Flexibilitet
Yoga förbättrar flexibilitet och rörlighet i kroppen och kan lindra värk och smärta i musker och leder. Muskler och ligament förlängs och du får bättre hållning och kroppsuppfattning.

Ökad styrka
När du gör asanas använder du kroppens alla muskler, vilket gör dig starkare. Med en stark kropp lindrar du muskelspänningar.

Viktkontroll
Yoga kan göra att du går ner i vikt. Du bränner kalorier, minskar kortisolnivåer och stress. Yoga främjar också goda matvanor och ger en ökad känsla av välbefinnande och självkänsla.

Förbättrad cirkulation
När du gör asanas syresätts kroppens alla celler och du får bättre cirkulation.

Yoga sänker hjärtfrekvensen, ger bättre uthållighet och förbättrar syreupptagningen.

Fokus på nuet
Yoga hjälper oss att fokusera på nuet, att bli mer medvetna om oss själva och att ta hand om både kroppen och sinnet. Du förbättrar koncentrationen, koordinationen och minnet.

Inre frid
Den meditativa aspekten av yoga kan hjälpa till att nå en djupare, mening med livet.