Prässebo ligger mellan Göteborg och Trollhättan, ca 50 km norr om Göteborg och 30 km söder om Trollhättan. Följ E45, ta av vid Lödöse/Nygård, väg 93. Kör ca 11 km. tills det kommer en sjö på vänster sida.

Vid sjöns slut (vid badplatsen med den gula kiosken) sväng höger, ta höger direkt igen och sedan första vänster upp för den långa backen till Klinten: gult hus med röd ladugård.

Välkommen!
 

Klintens Loge
Klinten 100
463 97 Prässebo
Sverige