Hitta till Klintens Loge

Prässebo ligger mellan Göteborg och Trollhättan, ca 50 km norr om Göteborg och 30 km söder om Trollhättan. Följ E45, ta av vid Lödöse/Nygård, väg 93. Kör ca 11 km. tills det kommer en sjö på vänster sida.

Vid sjöns slut (vid badplatsen med den gula kiosken) sväng höger, ta höger direkt igen och sedan första vänster upp för den långa backen till Klinten: gult hus med röd ladugård.

Välkommen!
  🤩

Prässebo is located between Gothenburg and Trollhättan, about 50 km north of Gothenburg and 30 km south of Trollhättan. Follow the E45, get off at Lödöse / Nygård, road 93. Drive about 11 km. until there is a lake on the left.  At the end of the lake by the beach and the parking lots turn right, turn right immediately and then first left up for the long hill to Klinten: a yellow house with a red barn.

Welcome!  🤩

Kontakt

Jessica Randén
Klinten 100
463 97 PrässeboKlintens Loge
Klinten 100
463 97 Prässebo
Sverige

Tfn: 708611502
E-post: moc.liamg@nednar.acissej

Säsongsöppet

Maj-Oktober